ႏွစ္ရက္ဆက္ငွားစရာမလိုၿပီ မဂၢဇင္းမေဟသီ ( ေမာင္သာခ်ိဳ _ သမီးဖတ္ဖို႔ )

ႏွစ္ရက္ဆက္ငွားစရာမလိုၿပီ မဂၢဇင္းမေဟသီ  ( ေမာင္သာခ်ိဳ _ သမီးဖတ္ဖို႔ )

Title: ႏွစ္ရက္ဆက္ငွားစရာမလိုၿပီ မဂၢဇင္းမေဟသီ ( ေမာင္သာခ်ိဳ _ သမီးဖတ္ဖို႔ )

Channel: Ei Pont 285

File Name: _.mp3

Duration: 06:25

Size: 5.88 MB

Bitrate: 128 Kbps