%E1%80%80 %E1%81%BD %E1%80%95 %E1%80%A1%E1%80%9B %E1%80%81%E1%80%95 %E1%80%9E %E1%80%99 Lyrics

1326. ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ - အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ အပိုင္း(၁) -(၁၇)နဝမေန႔႔ ပထမပိုင္း(၁၉.၀၈.၂၀၁၈)

Buddha Dhamma  •  Duration: 48:53  •  Size: 44.75 MB

Download Play

%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e2%80%8b%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9%e2%80%8b

chitthungachin  •  Duration: 6:49  •  Size: 6.24 MB

Download Play

အသက္ရွင္ျခင္းအဓိပၸါယ္

Siam pi  •  Duration: 4:53  •  Size: 4.47 MB

Download Play

1327. ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ - အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္အပိုင္း(၁) -(၁၈)နဝမေန႔႔႔ ဒုတိယပိုင္း(၁၉.၀၈.၂၀၁၈)

Buddha Dhamma  •  Duration: 54:48  •  Size: 50.17 MB

Download Play

မင္း ငါ့ကို စိန္ေခၚတာလာ

Jc Man  •  Duration: 5:02  •  Size: 4.61 MB

Download Play

1322. ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ - အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ အပိုင္း(၁) -(၁၅)အဌမေန႔႔ ပထမပိုင္း(၁၈.၀၈.၂၀၁၈)

Buddha Dhamma  •  Duration: 48:55  •  Size: 44.78 MB

Download Play

1321. ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ -အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္အပိုင္း(၁) -(၁၄)သတၱမေန႔႔႔ ဒုတိယပိုင္း(၁၇.၀၈.၂၀၁၈)

Buddha Dhamma  •  Duration: 56:02  •  Size: 51.3 MB

Download Play

1165. Oxfordဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ - လူ႔ေလာကအတြက္ ရွိကိုရွိရမည့္ သတိအေျခခံက႐ုဏာ ၁

Buddha Dhamma  •  Duration: 1:55:22  •  Size: 105.62 MB

Download Play

1315. ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ - အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ အပိုင္း(၁) -(၈)စတုတၳေန႔ ဒုတိယပိုင္း(၁၄.၀၈.၂၀၁၈)

Buddha Dhamma  •  Duration: 56:11  •  Size: 51.44 MB

Download Play

1318. ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ - အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ အပိုင္း(၁) -(၁၁)ဆ႒မေန႔ ပထမပိုင္း(၁၆.၀၈.၂၀၁၈)

Buddha Dhamma  •  Duration: 49:25  •  Size: 45.24 MB

Download Play

1329. ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ - အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ အပိုင္း(၁) သင္တန္းဆင္းပြဲ

Buddha Dhamma  •  Duration: 45:25  •  Size: 41.58 MB

Download Play

1166. Oxfordဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ - လူ႔ေလာကအတြက္ ရွိကိုရွိရမည့္ သတိအေျခခံက႐ုဏာ ၂

Buddha Dhamma  •  Duration: 1:07:32  •  Size: 61.83 MB

Download Play

%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%b1%e1%80%85

ko naing  •  Duration: 4:29  •  Size: 4.1 MB

Download Play