Buddha Dhamma

Pathana Pali Chant ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ဖိုး ေဂၚရခါး  •  Duration: 1:04:18  •  Size: 58.87 MB

Download Play

Buddha & His Dhamma | Episode - 1

तथागत LIVE  •  Duration: 4:24  •  Size: 4.03 MB

Download Play

Dhammapada; Teachings of the Buddha, Dharmapada, Dharma, Dhamma, Audiobook

Dhamma: Genuine Teachings of the Buddha and His Noble Disciples  •  Duration: 1:42:38  •  Size: 93.96 MB

Download Play

Suffering and Kamma by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma, Buddhism

Dhamma: Genuine Teachings of the Buddha and His Noble Disciples  •  Duration: 1:03:34  •  Size: 58.2 MB

Download Play

🌷🌷🌷ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ🌹🌹🌹

Dhamma Channel  •  Duration: 1:02:42  •  Size: 57.4 MB

Download Play

စိတ္၏ထြက္ေပါက္မ်ား

Dhamma Channel  •  Duration: 1:13:50  •  Size: 67.6 MB

Download Play

Buddha Dharma - The Noble Eightfold Path. A discourse by Ven. Dhammaratana

Percy Nanayakkara  •  Duration: 28:37  •  Size: 26.2 MB

Download Play

Tonight Show Buddhawajana Buddha Dhamma(Thailand)

ENuk2008  •  Duration: 1:58:28  •  Size: 108.46 MB

Download Play

Light of the Buddha Dhamma, Buddha Dramma

Joseph Robinson  •  Duration: 1:32:33  •  Size: 84.73 MB

Download Play

រឿង អ្នកបួសស្រាត​ - ប៊ុត សាវង្ស - Buth Savong - Buddha Story [Khmer Dhamma Page]

Khmer Dhamma Page  •  Duration: 31:46  •  Size: 29.08 MB

Download Play

Buddha Dhamma Thabin by Pa Auk Sayadaw ( 26 2 2012)

Aung Naing  •  Duration: 2:56:06  •  Size: 161.22 MB

Download Play

Interview with S.N.Goenkaji about Life Of Buddha (Hindi)

Vipassana Dhamma  •  Duration: 1:55:29  •  Size: 105.73 MB

Download Play

BUDDHA & HIS DHAMMA (HINDI) INTRODUCTION(PARICHAY)

star audio video co. ngp.  •  Duration: 25:04  •  Size: 22.95 MB

Download Play

Untuk Buddha Dhamma

True Direction  •  Duration: 01:36  •  Size: 1.48 MB

Download Play

บ่มวิมุตติ-01

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 06:33  •  Size: 6 MB

Download Play

บ่มวิมุตติ-03

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 12:52  •  Size: 11.78 MB

Download Play

ฉลาดแบบพระโสดาบัน พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 29:34  •  Size: 82.01 MB

Download Play

หลวงพ่อวิโมกข์ เมธิโน บรรยายที่บ้านครูน้อง - เห็นสังขาร-12-4-17F

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 23:10  •  Size: 21.22 MB

Download Play

หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส - วิชาโสดาบัน ตอน ๒

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 34:55  •  Size: 31.97 MB

Download Play

หลวงพ่อวิโมกข์ เมธิโน บรรยายที่ร้านรังผึ้ง ซิดนีย์ - เห็นด้วยปัญญา-12-4-17

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 19:58  •  Size: 73.21 MB

Download Play

หลวงพ่อวิโมกข์ เมธิโน บรรยายที่ร้านรังผึ้ง ซิดนีย์ - อานาปานสติ-13-4-17

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 47:19  •  Size: 43.32 MB

Download Play

Buddha-Dhamma-Sanghanussati

Paritta  •  Duration: 02:32  •  Size: 2.32 MB

Download Play

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง (พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส) 2

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 26:45  •  Size: 79.43 MB

Download Play

บทเพลงเพื่อการภาวนา - หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 03:42  •  Size: 3.39 MB

Download Play

หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส - วิชาโสดาบัน ตอน ๑

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 48:12  •  Size: 44.13 MB

Download Play

เรียนภาวนาแบบพระโสดาบัน พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส

ตื่นรู้จิงโจ้ (Buddha - Dhamma Podcasting Channel)  •  Duration: 19:55  •  Size: 73.17 MB

Download Play